Изисквания към визитките

• за всички видове и размери визитки, трябва да се отпусне по 1 мм фон за рязане от всяка страна (пример - при подаден файл с визитка с размер 8,5 на 5,5 см, готовото изделие ще е с размер 8,3 на 5,3 см);
• всяка визитка трябва да е оградена само с невидима рамка, за да се запази разположението на обектите вътре;
• не се приемат за рязане визитки с рамки, близки до ръба (на по-малко от 5 мм), както и с текстове, разположени на по-малко от 4 мм от ръба на визитката;
• не се приемат за рязане монтажи с кроп-марки (ножове) на всяка визитка;
• за визитка с размер 9 на 5 см: размер на страницата в CorelDraw - 9,2 на 5,1 см, с разположена в нея една визитка. Когато визитката е двустранна, лицето и гърба се разполагат на две отделни страници.

печатен центъв ВЕКС1