Специални медии

MAX размер (48,8 на 32 см) - всички останали предлагани медии.

Печатаемо поле:
47 на 30,5 см (с изключение на металиците 300 г/кв.м., където е 46 на 30,5 см).
Печатът извън тези размери е възможен, но не се гарантира равномерност и наситеност на тонера.

Предлагани медии:
Паус 112гр., 140гр., 230гр.
Опаковачен /календарен/ картно 230гр.
Самозалепваща хартия
Хромлукс 250гр
Визитен лен 240 гр.
Tradition Bright White 170гр.
Bright White/Pale Cream/Corn/Pale Grey 250гр.
Design Bright White/Corn 250гр.
Parchment Natural/Relic Gold 250гр.
Ice Gold/Ionised/Blue Steel 120гр.
Pearl Virtual/Europa Ivory
Cyber Grey/Morphing Mauve 240гр.
Ice Gold/White Gold/Galvanised/Gold Leaf .
Lustre/Ionised/Blue Steel 300гр.
Linear Natural White 250гр.
Laid Corn 220гр.
Cedar China White 300гр.
Metallics Gold Leaf 120гр.