Време за печат

Изберете времето, за което бихте желали да се отпечата Вашата поръчка. Времето се отчита само през официалното ни работно време - от понеделник до петък от 9:00 до 19:00 часа /уточнете евентуални работни дни в събота и неделя/. Официалните почивни дни не се включват във времето за печат. Получените след 17:00 ч. файлове се приемат на другия ден. Времето за изпълнение започва да тече след като поръчката е уточнена и файловете са без проблем. Ако файлът не отговаря на нашите изисквания или е повреден, статусът на поръчката е "проблем" до предоставяне на коректни файлове.
Времето, предвидено за печат, започва да тече след като статуса на поръчката стане "изпълнява се".
Скорост на печат (в зависимост от грамажа):
  1-50 листа 51 - 100 листа 101 - 150 листа 151 - 200 листа
едностранно 3 - 8 мин. 6 - 16 мин. 12 - 32 мин. 24 - 64 мин.
двистранно 6 - 16 мин. 12 - 32 мин. 24 - 64 мин. 48 - 128 мин.