Хартии и картони

Размери на медиите (с грамажи от 90 до 300 г/кв.м.):

- с размер А3 - бяло и прозрачно Термо и водоустойчиво фолио и Xerox Colоtech +
- с максимален размер (48,8 на 32 см) - всички останали предлагани медии

Печатаемо поле:
За хартии с размер 48,8 на 32 см - печатаемо поле: 47 на 30,5 см (с изключение на металиците 300 г/кв.м., където е 46 на 30,5 см).

За хартии SRA3 (размер 45 на 32 см) - печатаемо поле: 44 на 30,5 см.
За хартии A3 (размер 42 на 29,7 см) - печатаемо поле: 41,1 на 28,8 см.
Печатът извън тези размери е възможен, но не се гарантира равномерност и наситеност на тонера.

Предлагани медии:

Двустранен Хром Мат
Двустранен Хром Мат 90 г/кв.м.
Двустранен Хром Мат 130 г/кв.м.
Двустранен Хром Мат 150 г/кв.м.
Двустранен Хром Мат 200 г/кв.м.
Двустранен Хром Мат 250 г/кв.м.
Двустранен Хром Мат 300 г/кв.м.

Двустранен Хром Гланц
Двустранен Хром Гланц 90 г/кв.м.
Двустранен Хром Гланц 130 г/кв.м.
Двустранен Хром Гланц 150 г/кв.м.
Двустранен Хром Гланц 200 г/кв.м.
Двустранен Хром Гланц 250 г/кв.м.
Двустранен Хром Гланц 300 г/кв.м.