Довършителни операции

Ламиниране:
• за ламиниране се приемат само поръчки, разпечатани във VEX1 или на офсет и съобразени с изискванията
• ширината на ламината е 30,5 см
• спазването на изискването за 24-часов престой на разпечатките преди ламиниране е задължително. В противен случай не се гарантира издръжливост срещу отлепване
• не се гарантира издръжливостта срещу отлепване, когато разпечатките не са печатани на матова хартия или са с плътни тъмни цветове (например смесено черно, тъмносиньо, тъмночервено)
• за да не се получава отлепване на ламината по края или на местата на сгъвките, трябва да е спазено изискването за избягване на тъмни фонове и избледняване на дизайна в тези места.

Рязане:
• за рязане се приемат само поръчки, разпечатани във VEX1 или на офсет и съобразени с изискванията
• точността на рязане е ± 1 мм
• при разпечатки с фонове е задължително отпускането на допълнителни 2 мм фон във всеки край на изделието (пример: за да се получи изделие с размер 297 на 210 мм (А4), трябва да се подготви за рязане с размер 301 на 214 мм). Изключение от това правило са визитките (например визитки с размер 90 на 50 мм е достатъчно да се подготвят с размер 92 на 51 мм)
• препоръчва се избягването на ограждащи рамки по-близо от 10 мм от края на изделието
• при подготовката на монтажи се препоръчва поставянето на външни, а не на вътрешни ножове (кроп-марки) за рязане. Дебелината на линиите трябва да е минимум 0,25 pt или 0,07 мм, а дължината - не повече от 5 мм. При повторяемост на изделията (например ръчно подредени визитки), поставените ножове трябва да са задължително само в краищата на готовия монтаж (а не на всяко изделие) и само на лицето.

Печатен център ВЕКС1  Печатен център ВЕКС1

Други довършителни операции:
• за довършителни операции се приемат само поръчки, разпечатани във VEX1 или на офсет и съобразени с изискванията
• за БИГОВАНЕ: маркерите за сгъването трябва да се поставят извън размера за рязане, на страната, на която ще се бигова
• за поставяне на СПИРАЛА: препоръчителното разстояние, което трябва да се предвиди за спирала е минимум 1 см, както и текстът трябва да е на минимум 1 см от ножа
• за ПАПКИ А4 с джобче: задължително трябва да се отпуснат по 5 мм от всички страни на папката. Печатен център ВЕКС1