Изисквания към файловете

За да получите нашата пълна гаранция за качеството на Вашите разпечатки, трябва да спазите някои правила при предпечатната им подготовка.

• Формат на файловете: *.pdf, *.ps, *.eps, *.cdr, *.tif, *.jpeg, *.gif или *.psd.
• Цветови формат: всички растерни обекти трябва да са в CMYK или Grayscale (Cropped Bitmap), а всички векторни обекти трябва да са в CMYK, Grayscale или Pantone Coated
• Препоръчителна резолюция на растерните обекти: 300 dpi.
• Шрифтове: обърнати в криви или растеризирани.
• Рязане: Отпуснете най-малко 2 мм (от всички страни) извън линията по която трябва да се реже изделието.
• Важни елементи: Ако във Вашия проект има елементи, които са важни, то те трябва да бъдат на отстояние най-малко 4 мм от края на изделието.
• Линии и тънки елементи: Най-тънката линия във Вашия проект трябва да е с дебелина не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм.
• Рамки: Ако във Вашия проект има рамки, то те трябва да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието.
• За постигане на плътен черен цвят: по CMYK скалата не повече от (50, 50, 50, 100), с еднакви стойности на C, M, Y и К.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА

Когато във Вашия проект има фигури, фон или друг детайл, който е необходимо да стига до края на изделието, то трябва при подготовката на файла да увеличите съответния детайл с най-малко 2 мм, за да съответства крайният продукт на Вашия проект. Добър вариант за обозначаване на края на проекта е прозрачната рамка

печатен център ВЕКС1

БЕЗОПАСНА ЗОНА

Когато имате такива детайли в проекта си, които не стигат до ръба на готовия продукт, то те трябва да са на минимум 4 мм от края на листа.

печатен център ВЕКС1

ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИИТЕ

За да получите добър резултат, най-тънката линия във Вашия проект трябва да е с дебелина не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм. При по-малка дебелина на елементите не бихме могли да гарантираме коректното им отпечатване.

ПЕЧАТ С РАМКИ

Ако във Вашия проект има рамки, то те трябва да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието и да са прозрачни. Това е необходимо, за да се подсигури процеса на рязане и Вие да получите най-добър резултат

печатен център ВЕКС1

ПЛЪТНО ЧЕРНО

Има проекти, за които е много важно черният цвят да е с голяма наситеност. За да постигнете това, трябва да използвате еднакъв процент C, M, Y, K (например C=50%, M=50%, Y=50%) и 100% черно (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black). Ако съставът е само K=100%, може да не се получи достатъчно наситен черен цвят, а при вариант C=100%, M=100%, Y=100%, K=100% върху хартията се нанася прекалено дебел слой тонер, което затруднява последващите довършителни операции (например рязане, ламиниране и сгъване).

C
0       
C
30   
M
0   
M
30   
Y
0   
Y
30   
K
100   
K
100