Подготовка на файлове

ADOBE ACROBAT DISTILLER

Adobe Acrobat Distiller конвертира *.eps или *.ps файлове в *.pdf. За качествен печат е необходимо да се генерират с настройка "Print", "Print Optimize" или "Press Quality" в зависимост от версията на Distiller, която използвате. За да получите файлове с по-добра компресия, е необходимо софтуерът да се конфигурира.

Инсталиране на настройките:
Свалете настройките за Acrobat Distiller 5.0, 6.0 или 7.0 от тук (за PC потребители - щракнете с десния бутон на мишката и изберете "Save Target As", за да свалите файла). Копирайте файла в C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\Settings (в зависимост от версията, папката може да бъде Acrobat 5.0, 6.0 или 7.0).

Kонвертиране в .PDF:
Acrobat Distiller може да конвертира в *.pdf следните типове файлове: - *.eps от Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw или други векторни приложения.
- *.ps и *.prn файлове от QuarkXpress, Adobe PageMaker, Microsoft Word или други
програми. За генерирането на *.ps файл е необходимо да се инсталира PostScript принтер (напр. Scitex Extreme 3L3), пренасочен към файл. PPD за Xerox DocuColor 6060 и инсталатор на PostScript принтер на Adobe може да изтеглите от бутона "За теглене".
- *.eps файлове, записани от QuarkXpress или Adobe PageMaker, не се конвертират в *.pdf коректно, защото шрифтовете не се съдържат във файла.

Acrobat PDFWriter не може да се използва за създаването на файлове за печат при нас.

Проверка на профила:
След инсталиране на профила, в дроп менюто Job Options, трябва да се появи опция "Default for Extreme", която трябва да изберете.

ADOBE PHOTOSHOP

ВНИМАНИЕ:
Цветовият формат трябва да е CMYK или Grayscale. Печата на файлове в RGB или Lab може да доведе до неприятен резултат. Задължително слоевете (Layers) трябва да се обединят преди изпращане (Layers > Flatten Image). Тази операция понякога променя изображението и може да доведе до неприятен резултат.

Когато започвате нов проект, е важно:
Резолюцията да бъде най-малко 250 dpi за финала на изображението. Когато в проекта има малки шрифтове (около 7 pt или 3 mm), резолюцията на файла е препоръчително да бъде най-малко 400 dpi. Цветовият формат да е CMYK или Grayscale. Ако в проекта има фонове, размерът трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни.

Преди да изпратите файла, е важно да проверите:
- Вида на файла: *.tif - с LZW компресия с изключени Layers; *.jpg с настройка на Quality от 7 до 12; *.pdf - Acrobat версия 5 или 6; *.ps - PostSript Level от 1 до 3; *.eps - шрифтовете превърнати в криви; *psd - обединени Layers.
- Цветoви формат: CMYK.
- Резолюция: най-малко 250 dpi.
- Плътно черно: не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, К=100%.
- Увеличаване размера за рязане: най-малко с 2 mm.
- Важни елементи: най-малко 4 mm преди края на файла.
- Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.
- Архивирайте файла преди изпращане - *.zip.

Запис на файла:
- Запишете файла в *.psd, *jpg или *.tif.
- Ако във Вашия проект има дребни шрифтове или векторни елементи, може да не ги обединявате, а да запишете файла в *.pdf формат. При този вариант векторната информация се запазва и позволява малките векторни елементи да се отпечатат с гладки контури.
- Слоевете трябва да са изключени (файлът ще бъдe обединен, ако не е направено преди това).
- Изберете JPEG, Quality 10.
- Изберете Include Vector Data, Use Outlines for Text - това ще конвертира текстовете в криви, но ще ги запази векторни.
- Разгледайте файла в Adobe Acrobat.

ADOBE ILLUSTRATOR

Важно: Цветовият формат на всички елементи трябва да е CMYK. Изпращането на файлове в RGB, Pantone или Lab може да доведе до неочаквани резултати. Всички шрифтове трябва да са превърнати в криви.

Когато създавате нов файл е важно:
Цветове: CMYK. File->Document Color Mode->CMYK ColorM
Важни елементи: да са на минимум 4 мм от края на листа.
Линии и тънки елементи: не по-малко от 0.25 pt Ил 0.07 мм
Рамки: да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието.
Плътен черен цвят: не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%.
Шрифтове: трябва да ги превърнете в криви.
Рязане: трябва да увеличите проекта с най-малко 2 мм.
Архивиране: за предпочитане е архивирането да е *.zip. От гледна точка на сигурността
не приемаме файлове, които се саморазархивират (*.exe, *.sea).

Шрифтове:
Конвертирайте шрифтовете в криви.
Включете всички Layers във Вашия файл.
Отключете всички елементи Object->Show All (Ctrl+Alt+3)
Селектирайте целия документ Select->All (Ctrl+A)
Конвертирайте шрифтовете в криви Type->Create Outlines (Ctrl+Shift+O)
Проверка: от менюто Type->Find Font... натискате бутона Find Next.

Вмъкнати файлове:
Ако имате вмъкнати елементи (imported, placed EPS, TIF и др.), те също трябва да отговарят на изискванията:
Цветови формат: CMYK.
Резолюция: най-малко 250 dpi (dot per inch).
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно: не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%.
Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.

Запис на файла:
- Ако записвате файла в *.eps, маркирайте края на файла с прозрачна рамка.
- Ако записвате файла в *.pdf, от меню File изберете Save As... (Ctrl+Shift+S) и изберете Adobe PDF.

COREL DRAW

Внимание: Цветовият формат да е CMYK. Подготвянето на файлове в RGB, Pantone или Lab може да доведе до неприятни резултати. Всички шрифтове да се превърнат в криви.

Създаване на нов файл:
Внимание: Размерът на проекта трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни. Ако записвате файла в *.eps, отбележете края на проекта с прозрачна рамка.

Проверка преди изпращане:
Вид на файла: *.pdf - Acrobat версия 5 или *.eps.
Цветови формат: CMYK.
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно: не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%.
Рязане: размерът на проекта да се увеличи с най-малко с 2 mm от всички страни.
Важни елементи: най-малко 3 mm преди края на проекта.
Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.

Ако във Вашия проект имате вмъкнати файлове (imported, placed *.eps, *.tif и др.):
Цветови формат: CMYK.
Резолюция: най-малко 250 dpi (dot per inch).
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно: не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%.
Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.
За да проверите вмъкнатите файлове - от менюто File->Document Info...

Запис на файла:
Запишете файла в *.cdr или *.eps.