Проверка на файловете

Формати:
Приемаме файлове в един от следните формати: *.pdf, *.ps, *.eps, *.tif, *.jpg или *.psd.

Цветове:
Цветовият формат трябва да бъде CMYK. В случай, че има елементи, които са в други цветови формати (RGB, Pantone, Lab, и др.) , тези елементи може да не бъдат отпечатани коректно, поради разликата в интерпретирането на цветовете при цифровия печат и екрана на монитора.

Важни елементи:
Когато имате такива детайли в проекта си, които не стигат до ръба на готовия продукт, то те трябва да са на минимум 4 мм от края на листа.

Линии и тънки елементи:
За да получите добър резултат, най-тънката линия във Вашия проект трябва да е с дебелина не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм. При по-малката дебелина на елементите не бихме могли да гарантираме за коректното им отпечатване.

Рамки:
Ако във Вашия проект има рамки, то те трябва да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието. Това е необходимо, за да се подсигури процеса на рязане и Вие да получите добър резултат.

Плътен черен цвят:
Има проекти, за които е много важно черният цвят да е с голяма наситеност. За да постигнете това, трябва да използвате съставно черно не повече от C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%. (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black).

Резолюция:
За да се отпечатат Вашите файлове в добро качество, е важно минималната резолюция да е 250 dpi (dot per inch). Ако има шрифтове, които са около 7 pt или 3 мм, необходимо е резолюцията да е 400 dpi. Внимание: НЕ ПОВИШАВАЙТЕ резолюцията на снимки във Вашия софтуер, резултатите не винаги са добри.

Шрифтове:
За да се разпечатат Вашите шрифтове коректно, трябва да ги превърнете в криви. Това действие е за предпочитане пред това да изпращате шрифтовете, които сте използвали.

Рязане:
Когато във Вашия проект има фигури, фон или друг детайл, който е неоходимо да стига до края на изделието, то трябва при подготовката на файла да увеличите съответния детайл с най-малко 2 мм, за да съответства крайният продукт на Вашия проект. Добър вариант за обозначаване края на проекта е прозрачна рамка.

Архивиране:
От гледна точка на сигурността не приемаме файлове, които се саморазархивират (*.exe, *.sea).